Informacija apie bendrovės „Dana Lim A/S“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą

Kaip duomenų valdytoja, bendrovė „Dana Lim A/S“ atsakingai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais patvirtinome šią asmens duomenų apsaugos politiką, kurioje aiškiname, kokius jūsų duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat pateikiame jums informaciją apie mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą ir jūsų teises. Kartu užtikriname, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisės aktų.

 

Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako duomenų valdytoja, t. y. bendrovė „Dana Lim A/S“. Šio dokumento pabaigoje galite rasti informaciją, kaip susisiekti su mumis.

 

Mes renkame, tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais.

 

Tokius jūsų duomenis kaip vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas mes renkame ir naudojame šiais tikslais:

Sutarties vykdymo tikslu

Santykių su klientais palaikymo tikslu

Naujienlaiškio siuntimo tikslu

Atitinkamos prekės pristatymo arba paslaugos ar konsultacijų jums teikimo tikslu

 

Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 

Taip pat naudojame jūsų vardą ir pavardę bei el. pašto adresą, kad galėtume su jumis susisiekti.

 

Be to, mes renkame jūsų asmens duomenis vidaus rinkos tyrimų, rinkodaros ir statistikos tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų slapukų politiką, spustelėkite čia.

 

Mes atskleisime jūsų duomenis tik toliau nurodytais atvejais.

 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami išorės partneriams, kurie tvarko duomenis mūsų pavedimu. Šios įmonės veikia kaip duomenų tvarkytojos ir tvarko duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Duomenų tvarkytojai gali naudoti duomenis tik sutarties vykdymo tikslais ir privalo laikytis konfidencialumo reikalavimų. Su visais duomenų tvarkytojais, kurie tvarko asmens duomenis mūsų pavedimu, esame sudarę rašytines sutartis dėl duomenų tvarkymo. Mes neperduodame duomenų trečiosioms šalims.

 

Be to, neatskleisime jūsų duomenų trečiosioms šalims, nebent privalėsime tai padaryti pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus arba būsime gavę jūsų sutikimą.

 

Mes ištrinsime jūsų asmens duomenis, kai jie bus nebereikalingi.

 

Mes ištrinsime jūsų asmens duomenis, kai jų nebereikės siekiant tikslų, dėl kurių juos rinkome. Šiais atvejais jie bus ištrinti nutraukus sutartį.

 

Pagal Danijos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus dokumentavimo ir duomenų laikymo reikalavimus finansinių operacijų duomenis privalome saugoti 5 metus.

 

Mes apsaugosime jūsų asmens duomenis ir taikysime vidaus taisykles dėl informacijos saugumo.

 

Mes patvirtinome vidaus taisykles dėl informacijos saugumo, kuriomis apibrėžiami nurodymai ir priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo ar pakeitimo, taip pat nuo neįgaliotų asmenų prieigos ar susipažinimo su jais.

 

Jūsų teisės

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jūs turite tam tikrų teisių, susijusių su jūsų duomenų tvarkymu, tarp jų būtų: 

 

  • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų duomenimis
  • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius jūsų duomenis
  • Teisė reikalauti ištrinti jūsų duomenis
  • Teisė reikalauti tam tikrais atvejais apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą
  • Teisė pareikšti prieštaravimą dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo arba jo teisinio pagrindo
  • Teisė kreiptis į Danijos duomenų apsaugos agentūrą, jei nesutinkate su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu. Danijos duomenų apsaugos agentūros kontaktinius duomenis rasite interneto svetainėje www.datatilsynet.dk.

 

Daugiau apie savo teises galite sužinoti Danijos duomenų apsaugos agentūros duomenų subjektų teisių vadove, kurį galite rasti interneto svetainėje www.datatilsynet.dk.

 

Turite klausimų?

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo arba norite pasinaudoti viena ar keliomis savo teisėmis, susisiekite su:

Dana Lim A/S

Adresas: Københavnsvej 220, DK-4600 Køge
Centrinio įmonių registro numeris: 49294514
Tel. Nr. 56640075
El. p.
Interneto svetainė www.danalim.dk