dana lim

Kaip teisingai elgtis su PCB (polichlorintu bifenilu)

Jei pastato, kurį renovuojate, statybinėse medžiagose yra PCB, su juo reikia elgtis teisingai, kad išvengtumėte poveikio rizikos. Naudokite tinkamus respiratorius, apsauginius akinius, pirštines ir apsauginį kostiumą. Taip išvengsite fizinio kontakto su dulkėmis ir garais, kurių sudėtyje yra PCB, pvz., kai elektriniais ar mechaniniai įrankiais pjausite hermetiką.