godt at videLT

Naujienų ir spaudos kambarys

„Dana Lim“ atvirai bendrauja su pasauliu. Mes norime užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys visada turėtų teisingą ir patikimą įvaizdį apie mus.

 

Todėl mes rengiame straipsnius, pranešimus spaudai, naujienas, kurias talpiname savo svetainėje, brošiūras ir mėnesinius informacinius biuletenius. Galite užsiprenumeruoti mūsų informacinį biuletenį per šią nuorodą.